با توجه به گسترش کالاهای تولیدی در حوزه ایمنی ساختمانها و اولویت اهمیت ارزیابی و آزمون عملکرد مطلوب تجهیزات   سیستمهای اعلام حریق طبق استاندارد ISO/IEC 17025 که  در راستای پیشگیری و کاهش خسارات مالی و جانی،  امری موازی تلقی میگردد ، آزمایشگاه تخصصی   5O7 در جهت پیشبرد اهداف ایمنی و تایید کمی و کیفی محصولات ( سیستمهای اعلام حریق و حوزه های مرتبط ) طبق استانداردهای مدون موجود ، با بهره برداری از دقیق ترین دستگاههای آزمایشگاهی با تکنولوژی روز دنیا پس از ارزیابی های گستره ی انجام شده توسط پژوهشکده سیستم های پیشرفته صنعتی با درک افتخار همکاری با سازمان ملی استاندارد به عنوان آزمایشگاه تخصصی و همکار سازمان ملی استاندارد ایران  در حوزه ی سیستم های اعلام حریق شناخته گردید . آزمایشگاه تخصصی    5O7 با در نظر داشتن دستیابی به شاخصهای بالای ارزیابی و بهره برداری از توان انجام برخی آزمونهای مقتضی و زمانبر به صورت همزمان با رویکرد تسریع در ارائه ی نتیجه ی آزمون فعالیت تخصصی خود را دنبال مینماید . لذا تیم فنی و مهندسی این مجموعه ضمن استقبال از همکاری و انجام فعالیتهای آزمایشگاهی بهینه ، امیدوار است همواره ضمن اثبات اخلاق حرفه ای خود در کنار رضایتمندی همکاران داخلی و خارجی ، گام های مثبتی را ثبت نماید .