ADDRESSABLE
SEISMOGRAPHER              

 • زلزله نگار SEISMOGRAPHER
 • مشخصات فنی MODEL: A507SG

ADDRESSABLE
FIRE ALARM
SYSTEM

 • زلزله نگار SEISMOGRAPHER
 • مشخصات فنی MODEL: A507SG

ADDRESSABLE
FIRE ALARM
SYSTEM

 • طبقه بندی زلزله نگار
 • ولتاژ کارکرد 7/24 VDC
 • جریال در حالت عادی 1 mA
 • جریان در حالت اعلام زلزله 20 mA
 • رطوبت کارکرد 0/98%
 • دمای کارکرد -10/120 .C
 • میزان حساسیت 0.1 R
 • درجه حفاظت IP 30
 • زمان راه اندازی <1S
 • تعداد نشانگر حالت عملکرد 1
 • وزن 190 g
 • طول 110 mm
 • عرض 95 mm
 • ارتفاع 32 mm
 • طبقه بندی زلزله نگار
 • ولتاژ کارکرد 7/24 VDC
 • جریال در حالت عادی 1 mA
 • جریان در حالت اعلام زلزله 20 mA
 • رطوبت کارکرد 0/98%
 • دمای کارکرد -10/120 .C
 • میزان حساسیت 0.1 R
 • درجه حفاظت IP 30
 • زمان راه اندازی <1S
 • تعداد نشانگر حالت عملکرد 1
 • وزن 190 g
 • طول 110 mm
 • عرض 95 mm
 • ارتفاع 32 mm

داراي امكان اعلام هشدار زمين لرزه با صدايي متفاوت نسبت به صداي آژير هاي اعلام حريق جهت تخلیه اماکن و همچنین قطع شیر های گاز ورودی

ADDRESSABLE

SEISMOGRAPHER

5O7

داراي امكان اعلام هشدار زمين لرزه با صدايي متفاوت نسبت به صداي آژير هاي اعلام حريق جهت تخلیه اماکن و همچنین قطع شیر های گاز ورودی

ADDRESSABLE

SEISMOGRAPHER

5O7