خط مشی کیفیت آزمایشگاه تخصصی 5O7

آزمایشگاه تخصصی شرکت دانش بنیان مشاوران ایمنی پنج اوهفت با کسب افتخار انجام خدمات آزمایشگاهی به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد کشور، از  آغاز عملكرد خود برآن شده است تا ضمن بهره برداری از دقیق ترین دستگاههای آزمایش محصول  با تکنولوژی های به روز دنیا،  كیفیت سیستماتیک خود را با هدف كسب دقت عمل منطقی در ازمون و رضایتمندی همکاران از خدمات فنی به کار گیرد  . بر این اساس خط مشی كیفیت آزمایشگاه در راستای چشم انداز سازمانی و مطابق با استقرار استاندارد به شماره ISO / IEC 17025 : 2017 بشرح ذیل اعلام می گردد:
  1. تلاش مستمر در زمینه افزایش كیفیت ارائه خدمات
  2. همکاری با معاونت نهاد علمی ریاست جمهوری جهت پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی همکاران .
  3. افزایش رضایتمندی همکاران داخلی  و وارد کنندگان محصولات خارجی .
  4. گام برداشتن در راستای اجرای متدهای استاندارد ‌آزمایشگاهی و كاهش عوامل ایجادكنندهً خطا درنتایج با اجرای فراگیر برنامه كنترل كیفی
  5. بهره گیری از امكانات پیشرفته و تجهیزات جدید آزمایشگاهی مطابق با تكنولو‍ژی روز دنیا .
لذا با درک اهمیت استقرار و استمرار سیستم كیفیت در موازات بهره گیری تجهیزات دقیق آزمون با جذب منابع مناسب و انتخاب متخصصین تراز اول کشور  ، به وجود زیر ساختهای بهینه در آزمایشگاه تخصصی 5O7 توجه ویژه ای داشته ایم تا ضمن كنترل همه جانبه ی مراحل مختلف آزمون در برقراری سیستم كیفیت و اشاعه فرهنگ ایمنی  ، همكاری شایسته ای  را كه از ملزومات تحقق یافتن اهداف سیستم كیفیت می باشد ، بدست آوریم .